OLOVO

Olovo je těžký kov s nízkou teplotou tání. Používá se pro výrobu akumulátorů, střeliva, pájek, písmových kovů a ložiskových slitin.

Díly vyrobené ze sloučenin olova nacházejí uplatnění též v průmyslových strojích k tlumení hluku a vibrací.

Olovo účinně absorbuje elektromagnetické záření krátkých vlnových délek a používá se tedy jako ochranný štít kolem jaderných reaktorů, urychlovačů částic, rentgenových zařízení a kontejnerů používaných pro přepravu a skladování radioaktivních materiálů.

Jsme etablovaným dodavatelem následujících druhů olova, dle specifikace ЕN 12659:

 

                                                           Olovo                                       Slitiny olova

                      Pb – olověné ingoty 99,985                           PbSb

                     Pb – olověné ingoty 99,97                          PbSnSb

 


  MTC Trading, s.r.o., Ke Kamýku 23/447, 142 00 Praha 4, Česká republika