KŘEMÍK

Metalurgický křemík se používá jako redukční činidlo a jako legující prvek především v ocelářském a hliníkovém průmyslu.

Metalurgický křemík se klasifikuje dle úrovně nečistot železa, hliníku a vápníku. Čistota metalurgického křemíku je zhruba 99 %. Dodáváme různé druhy křemíkového kovu:

 

Křemík 441

 Křemík 553 

Křemík  3303

Křemík 97

Křemík 'Off-Grade' 

 

Standardní velikost: 10-100 mm

Standardní balení: big-bag á 1 mt 

Standardní komerční šarže je 24 tun. Kovový křemík je balen v big-bags (cca 1 mt každý) a je doplněn certifikáty o chemické analýze. 

 

 MTC Trading, s.r.o., Ke Kamýku 23/447, 142 00 Praha 4, Česká republika