Etický kodex

Dodržování platných zákonů a předpisů je pro nás zásadní věcí. Očekáváme proto, že naši obchodní partneři budou dodržovat platné národní a mezinárodní zákony a předpisy, a to v celém dodavatelském řetězci.

Přiložený Etický kodex je součástí našich zásad pro veškeré obchodní vztahy.