HLINÍKOVÉ ODPADY

Recyklace hliníku je proces, při kterém lze šrot hliníku znovu použít ve výrobcích po jeho počáteční výrobě. Proces spočívá v prostém přetavení kovu, což je mnohem levnější a méně energeticky náročné než výroba nového hliníku elektrolýzou oxidu hlinitého, který musí být nejprve vytěžen z bauxitové rudy, poté rafinován na oxid hlinitý prostřednictvím Bayerova procesu, a poté znovu zušlechťen na kovový hliník.

Hliník má jedinečné recyklační vlastnosti: jeho kvalita se recyklací nesnižuje a může tak být používán opakovaně. Ve srovnání s výrobou primárního hliníku vyžaduje jeho recyklace až o 95 procent méně energie, a vede tak k významnému omezování emisí, včetně skleníkových plynů. Odhaduje se, že zhruba tři čtvrtiny veškerého historicky vyrobeného hliníku se stále používá.

Vykupujeme a prodáváme hliníkový šrot a hliníkový odpad, typicky:

 

                                                                       Hliníková struska                

                                                1050 šrot                 5754 šrot

                                                1070 šrot                 6003 šrot

                                                3003 šrot                6005 šrot

                                                3103 šrot                 6016 šrot

                                                5182 šrot                 6061 šrot             

                                                5083 šrot                6063 šrot

                             

  MTC Trading, s.r.o., Ke Kamýku 23/447, 142 00 Praha 4, Česká republika