OLOVĚNÉ ODPADY

Olovo lze patří mezi nejvíce recyklované kovy na světě; více než 60 % celosvětové produkce olova pochází z recyklace olověných odpadů a tento poměr neustále roste. Odpady olova jsou nebezpečné pro životní prostředí a jejich recyklace tak podléhá přísným environmentálním předpisům.

Máme zkušenosti s notifikačními procesy, které je nutné dodržovat při přeshraniční přepravě nebezpečných látek (Nařízení ES č. 259/93 a č. 1013/2006). Vykupujeme a recyklujeme řadu olověných odpadů, typicky:  


 Olověné popele 

Olověné baterie

Směsný odpad obsahující olovo 


  MTC Trading, s.r.o., Ke Kamýku 23/447, 142 00 Praha 4, Česká republika