Certifikáty


Naším hlavním cílem je zajištění stabilně vysoké úrovně kvality materiálu a plnění požadavků světového trhu. Systém managementu kvality naší společnosti je certifikován dle normy ISO 9001:2015 a je zaměřen na:

  • Zajištění kontroly kvality;

  • Technická a organizační opatření vedoucí ke zvyšování kvality materiálů a procesů (kontinuální zlepšování);

  • Prevence výroby neshodného materiálu;

  • Školení a profesní rozvoj specialistů všech úrovní.