Přísadové kovy

Minoritní či menšinové kovy nejsou obchodovány na londýnské burze kovů; jejich ceny jsou určovány na volném trhu. Objem výroby těchto kovů je ve srovnání s bazickými kovy relativně nízký; většinou se těží jako jejich vedlejší produkty.

Poptávka po těchto kovech roste souběžně s klimatickými obavami, rostoucí populací a potřebou obnovitelné energie a elektromobility. Tyto komodity nalézají uplatnění v široké škále aplikací, od kondenzátorů pro spotřební elektroniku (tantal) a kovových katod pro dobíjecí baterie (kobalt) až po fotovoltaické solární články (křemík) a polovodičové materiály (indium).

Přísadové kovy dodáváme řadě koncových uživatelů; naše hlavní komodity jsou následující: 


    Křemík (Si)                      Hořčík (Mg) 


Antimon (Sb)                     Bismut (Bi)


 Indium (In)                       Kobalt (Co)


     Mangan (Mn)                   Zirkonium (Zr)


                                          Kadmium (Cd)                     Arsen (As)

 

 

   MTC Trading, s.r.o., Ke Kamýku 23/447, 142 00 Praha 4, Česká republika